top of page

Veerkrachtige ouders: Hulp bij omgang met sombere tieners

Price

via conventie ELP

Duration

8 oudersessies

Oudergroep: omgaan met sombere/depressieve tieners

De puberteit brengt voor heel wat jongeren ook somberheidsklachten met zich mee. Soms kunnen deze zelfs uitmonden in een depressie, wat een sterke impact heeft op het leven van de jongere, maar ook op het gezinsleven. Vaak gaan hiermee ook nog andere klachten gepaard, wat het tot een nog grotere zorg maakt voor ouders.

In het groepsaanbod willen we ouders ondersteunen in het omgaan met een sombere / depressieve tiener. De training is gebaseerd op principes van geweldloos verzet, cognitieve gedragstherapie, ABFT en systemische invalshoek.


Jouw trainers

Stefanie Van Craen

bottom of page