top of page

Logopedie

Iedereen heeft al wel eens van logopedie gehoord, maar wat is dat nu precies?

De letterlijke betekenis ('opvoeden tot het gesproken woord') komt vanuit de samentrekking van twee Griekse woorden, nl. logos (woord) en paideia (opvoeding). De huidige definitie van logopedie omvat echter veel meer! 

Logopedisten helpen bij niet alleen bij het verbeteren van de gesproken communicatie, maar ook bij geschreven communicatie. Daarnaast behandelen ze ook leerstoornissen (lezen, spelling, rekenen), articulatiestoornissen en taalontwikkelingsstoornissen (bij kinderen). 

Ook personen die na een hersenletsel problemen hebben met communiceren (bv. afasie, dysartrie) of een stemstoornis hebben, kunnen bij een logopedist(e) terecht.

Binnen onze praktijk richt logopedie zich voornamelijk tot kinderen en jongeren met leer- of articulatieproblemen

Verderop kom je meer te weten over mogelijke signalen die op een leer- of articulatieprobleem kunnen wijzen. Daarnaast vind je ook nog alle praktische informatie terug over opstart en verloop van logopedische therapie.

Signalen leerproblemen

​Leerproblemen tonen zich op veel verschillende manieren. Eén enkel signaal hoeft niet meteen een probleem te zijn, maar als je meerdere signalen herkent bij je kind, dan kan het raadzaam zijn om verder advies te vragen.

 

 • moeilijk automatiseren van basisleerstof

 • veel spelfouten, zelfs bij overschrijven

 • opmerkelijke achterstand in lezen, spelling en/of rekenen

 • veel rekenfouten in eenvoudige bewerkingen

 • moeite met leerstof uit het hoofd leren

 • omwisselen/spiegelen van letters of cijfers

 • moeilijkheden bij lezen: radend lezen, lang blijven hakken en plakken, traag leestempo, ...

 • ... 

Educational Toys
Speech Therapy

Signalen articulatieproblemen

​Taal is het belangrijkste communicatiemiddel van de mens, schriftelijk maar zeker ook in gesproken vorm. De spraakvaardigheden van kinderen ontwikkelen zich gaandeweg.

 

Toch blijven sommige kinderen fouten maken in hun gesproken taal, die andere kinderen van hun leeftijd niet meer maken. Dan heb je mogelijk te maken met een articulatieprobleem.

 

 • bepaalde klanken niet of verkeerd uitspreken (bv. /r/)

 • klanken verwisselen of weglaten (bv. 'kip' wordt 'tip' of 'kaat' i.p.v. 'kaart')

 • lispelen

 • lettergrepen weglaten (bv. 'ofant' i.p.v. 'olifant')

 • ... 

Pile of Books

Verloop en praktische info

AANMELDING

 • Op eigen initiatief of na verwijzing door school/CLB, kinderarts, arts-specialist, psycholoog, ...

 • Via het contactformulier om alvast wat administratieve gegevens te verzamelen. Je kan er ook kort de problematiek beschrijven.

 • Let op: voor leerstoornissen moeten kinderen minstens 6 maanden onderwijs genoten hebben. Ten vroegste kan een aanmelding dus pas vanaf februari van het eerste leerjaar gebeuren. 

SCREENING

 • In een onderzoeksfase nemen we de vereiste testen af om zicht te krijgen op de aard en ernst van de moeilijkheden. Afhankelijk van de situatie gebeurt dit in één of meerdere consultaties. 

BESPREKING

 • Na de testafnames koppelen we de resultaten en adviezen terug in gesprek en een logopedisch verslag (aanvangsbilan). We baseren ons op de testresultaten en observaties om al dan niet logopedische therapie te adviseren. 

 • Vooraleer de therapie van start kan gaan moet je met het verslag langs bij een arts/specialist (bv. NKO-arts, kinderarts, kinderneuroloog, kinderpsychiater,...). Zij/Hij maakt op basis van het verslag een voorschrift op dat we nadien samen met het verslag overmaken aan de mutualiteit. 

 • Mits goedkeuring van de mutualiteit krijg je een aardige terugbetaling van de therapie. Indien de mutualiteit geen goedkeuring geeft, kan je beroep doen op de aanvullende verzekering.

THERAPIE

 • Het belangrijkste deel van het hele proces is de therapie zelf. Om voldoende effect te kunnen hebben, is het belangrijk om de therapie wekelijks te laten doorgaan. Bij onvoldoende regelmatige therapie, komt de betrouwbaarheid van evolutiemetingen in het gedrang.

 • Afhankelijk van leeftijd en ernst van de problemen, gaat het om één keer 1u OF twee keer 30min per week.

 • De termijn van therapie bedraagt maximaal 2 jaar voor leerstoornissen, waarbij je voorschrift 1 jaar geldig is.

 • Na een jaar testen we dus opnieuw om de evolutie te bepalen. Indien er nog steeds problemen (scores < pc.16) worden vastgesteld en er is nog voldoende motivatie voor therapie, vragen we verlenging aan. In dat geval moet je terug langs de arts om een voorschrift.

 • Therapie gaat steeds door in de praktijk te Hallaar. 

Children's Prentenboeken

Praktijkgegevens

Enkel op afspraak

Adres

Broekstraat 15

2220 Hallaar

bottom of page