top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft hoe Psycho-Logo, gevestigd te Broekstraat 15, 2220 Hallaar (Heist-op-den-Berg), informatie verzamelt, gebruikt en beschermt wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te allen tijde te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de GDPR-regels en de Kwaliteitswet van 22 april 2019.

 

1. Verzamelde gegevens:

- Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens van cliënten in het kader van begeleidingstrajecten, diagnostiek en algemeen contact. Deze gegevens kunnen onder meer omvatten: naam, adres, contactgegevens (email, telefoon), rijksregisternummer, geboortedatum, medische geschiedenis, verslagen van sessies en andere relevante informatie.

 

2. Gebruik van gegevens:

- De verzamelde gegevens worden gebruikt om onze diensten aan te bieden, zoals het plannen van afspraken, het uitvoeren van begeleidingstrajecten en het leveren van diagnostische diensten.

- Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot afspraken, facturering of andere relevante informatie met betrekking tot onze dienstverlening.

 

3. Beveiliging van gegevens:

- Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking.

- Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel dat gebonden is aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

 

4. Bewaartermijn:

- Conform de Kwaliteitswet van 22 april 2019 worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar na het laatste contactmoment tussen u en onze praktijk. Na het verstrijken van 30 jaar, zal periodiek beslist worden of het noodzakelijk/relevant is dat het patiëntendossier voorts moet bewaard blijven voor het doel waarvoor de informatie werd bijgehouden. Na deze periode zullen uw gegevens veilig worden verwijderd.

 

5. Delen van gegevens:

- Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten of als we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

 

6. Uw rechten:

- U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verbeteren of informatie aan toe te voegen. We houden hierbij rekening met de GDPR-wetgeving, alsook de Kwaliteitswet en andere wettelijke bepaling van ons beroep. Meer informatie hierover kan u lezen op de website van de psychologencommissie . Conform deze bepalingen is het niet mogelijk om uw dossier te vernietigen op uw eigen vraag. 

- U kunt wel bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden.

- Als u vragen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier of het algemene mailadres.

 

Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig voor updates.

 

Laatst bijgewerkt: 30 april 2024

bottom of page