top of page

Veelgestelde vragen

Kort samengevat gaat het om een tussenkomst vanuit de verplichte ziekteverzekering en is dus voor iedereen gelijk, ongeacht de mutualiteit waarbij je aangesloten bent. Het doel ervan is om geestelijke gezondheidszorg toegankelijker en betaalbaarder te maken. Financieel betekent het dat het RIZIV het merendeel van de kostprijs van psychologische hulp voor hun rekening neemt en jij enkel nog het remgeld betaalt (€11 OF €4 bij verhoogde tegemoetkoming OF €0 indien je jonger bent dan 24j).

  • Kan iedereen gebruik maken van die ELP-conventie?

De huidige conventie (sinds 1/4/2024) is gericht op personen met lichte tot matig-ernstige klachten (dus zowel kinderen, jongeren als volwassenen). In een eerste sessie, het oriëntatiegesprek, wordt je hulpvraag bekeken (deze is kosteloos voor jou) en ingeschat of je beroep kan doen op eerstelijnspsychologische hulp (individueel of in groep). 

Indien je in aanmerking komt voor hulp onder de ELP-conventie, kan het gaan om 

  • ELP 'ondersteuning'​ : dit gaat om kortdurende en/of weinig intensieve interventies. Vooral aangewezen bij lichtere klachten die een relatief beperkte impact hebben op je welbevinden/functioneren. Kinderen en jongeren kunnen maximaal 10 individuele sessies 'ondersteuning' krijgen (evt. gecombineerd met 8 groepssessies).

  • ELP 'behandeling' : meer gespecialiseerde of intensievere zorg bij ernstigere problemen. Voor kinderen en jongeren gaat het om gemiddeld 10 sessies (max. 20)  individuele hulp en maximaal 15 groepssessies.

  • Groepsaanbod : kan geïndiceerd zijn als preventie, bij lichte psychische klachten alsook bij matige-ernstige klachten (binnen ELP-conventie). Een van de voordelen is dat je veel van elkaar kan leren, steun kan ervaren in de groep alsook merken dat je niet de enige bent die met bepaalde zaken worstelt.

  • Kunnen we bij Psycho-Logo dan ook terecht voor die geconventioneerde hulp?​

Stefanie is gedeeltelijk geconventioneerd wat betekent dat slechts een deel van haar werkuren binnen die conventie eerstelijnspsychologische zorg valt. Het is een jammere realiteit dat we deze toegankelijke hulp niet voor iedereen beschikbaar kunnen stellen. 

Deze regeling geldt bovendien ook enkel voor begeleidingsvragen en niet voor diagnostiek. Binnen de conventie eerstelijnspsychologische zorg is het uitgangspunt om kortdurend aan de slag te gaan en je veerkracht te versterken. Dat betekent dat we in een beperkt aantal sessies samen zoeken naar wat jij nodig hebt om op een andere manier met de moeilijkheden in je leven om te gaan.  Het is moeilijk vooraf in te schatten of dit een gepast aanbod bij jouw vragen/klachten is.

  • Wat dan als mijn hulpvraag niet voldoet aan de voorwaarden van de conventie??

Bij andere vragen of moeilijkheden, is het mogelijk dat we tijdens het oriëntatiegesprek inschatten dat een ander soort hulp meer aangewezen is: bijvoorbeeld een intensiever therapeutisch traject of deelname aan groepstraining of een vorm van begeleiding aan huis of ... 
Indien er een intensiever therapeutisch traject wordt voorgesteld, spreken we eveneens samen concrete behandeldoelen af. De kostprijs van een therapiesessie bedraagt €80.

Weet dat je voor therapeutische trajecten nog steeds beroep kan doen op de tussenkomst via de mutualiteit. Dat is echter afhankelijk van je mutualiteit.  Jaarlijks maakt het Vlaamse Patiëntenplatform een handig overzicht hiervan, dat je hier kan terugvinden.

bottom of page