top of page

Individuele psychotherapie

Op therapeutisch vlak geef ik behandelingen vorm vanuit het cognitief-gedragstherapeutisch kader (CGT). We vertrekken van een goede analyse van de problemen die zich voordoen en hoe deze samenhangen met de persoon van je kind, gezinsfactoren en belangrijke levensgebeurtenissen. 

Hiervoor maken we o.a. gebruik van gesprekken, belevingsonderzoek, vragenlijsten,... . 

 

Vanuit deze analyse stellen we een behandelplan op dat rekening houdt met behandelingen die in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn bevonden.

Naast het cognitief-gedragstherapeutisch kader, hanteer ik een schematherapeutische kijk en behoort EMDR-therapie eveneens tot de mogelijkheden. Om mijn kennis en vaardigheden up to date te houden, volg ik regelmatig bijkomende opleidingen én supervisie. In functie van supervisie worden therapiesessies vaak opgenomen. Hierover word je uiteraard vooraf geïnformeerd en je toestemming gevraagd. 

Ik leg me in het bijzonder toe op kinderen, jongeren en jongvolwassenen tussen 6 en 20 jaar, met angstklachten, tics, dwangmatig gedrag of regulatiemoeilijkheden. 

Een aanmelding voor therapie doe je via de knop hieronder. Hou er rekening mee dat er een wachttijd is. Hoe lang deze precies is, is moeilijk vooraf in te schatten.

Ben je nog niet in behandeling en heb je een dringende hulpvraag (bv. acute suïcidaliteit), raad ik je aan om contact te nemen met de huisarts of het CLB. Zij kunnen je verder toeleiden naar crisishulp.

In noodgevallen of levensbedreigende situaties, is de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis aangewezen.

Children's Prentenboeken

Praktijkgegevens

Enkel op afspraak

Adres

Broekstraat 15

2220 Hallaar

bottom of page