top of page

Psycho-Logo

Therapie voor kinderen
IMG_0986_edited_edited.png

Over Psycho-Logo...

Wij zijn Stefanie en Katrien, oprichters van Psycho-Logo. 

Vanuit de raakvlakken tussen onze beide werkdomeinen (psychologie en logopedie) alsook een overlappende visie op hulpverlening aan kinderen en hun context, besloten we een gezamenlijke praktijk te starten. 

1.

Individuele 
psychotherapie

Psychotherapie vanuit cognitief-gedragstherapeutisch kader.

Een beperkt deel van individuele therapiemomenten valt onder de conventie eerstelijnspsychologische zorg.  

2.

Diagnostiek

Psychologisch en neuropsychologisch onderzoek bij leer- en ontwikkelingsstoornissen. Enkel voor kinderen/jongeren tussen 6 en 16 jaar.

3.

Logopedie

Logopedische screening en behandeling van leerstoornissen (cfr. lezen, spelling, rekenen) en articulatieproblemen.

4.

Supervisie

Supervisie aan klinisch psychologen/orthopedagogen en andere geïnteresseerde hulpverleners vanuit CGT.

Ook met betrekking tot diagnostiek is supervisie mogelijk.

Aanbod
Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to a climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.

Albert Einstein

bottom of page