top of page

Zelfcontrole/boosheid (9-12j)

Price

via conventie ELP

Duration

12 kind-sessies + 2 oudersessies

Vaardigheidstraining in groep om beter met boosheid te leren omgaan

Speciaal voor kinderen die snel boos worden, een kort lontje hebben, voor het minste kunnen ontploffen, ... richten we opnieuw een reeks in rond zelfcontrole. Ze geven vaak een negatieve interpretatie aan situaties en zijn geneigd te denken dat de ander 'tegen' hen is of iets express doet.


In 12 sessies reiken we hen handvatten aan om meer genuanceerd naar situaties te kijken, oplopende boosheid bij zichzelf te herkennen en vooral wat ze kunnen doen om te voorkomen dat ze helemaal door het lint gaan. Uit ervaring weten we dat betrokkenheid van ouders in deze training essentieel is, daarom richten we ook 2 oudersessies in om het opzet van de training toe te lichten en ook aan de omgeving handvatten mee te geven in het omgaan met uitbarstingen.

Jouw trainers

Stefanie Van Craen

bottom of page